Przedawnienie chwilówki na raty

Najważniejszą informacją dla osób zaciągających chwilówki na raty, jest to że taka pożyczka udzielona przez firmę przedawnia się po 3 latach.
Do tej pory było tak, że przedawnienie uznaje się na wniosek dłużnika, więc jeśli wierzyciel wniósł sprawę do sądu, a osoba pozwana złożyła wniosek o przedawnienie to sąd powinien oddalić pozew. Jednak nowe zmiany w prawie, które weszły w życie na początku lipca 2018 roku, narzuciły na sąd obowiązek rozpoznania, czy dług się przedawnił, odbywać się to ma z automatu.

Warto jednak zaznaczyć, że istnieje kilka okoliczności przerywających trzyletni bieg przedawnienia.

  • Jakiekolwiek działanie związane z uznaniem długu przerywa bieg przedawnienia. Rozłożenie długu na raty, a nawet reakcja na pismo od windykatora zeruje termin.
  • Jeśli roszczenie zostanie zasądzone przez sąd to bieg przedawnienia rozpocznie się od nowa i będzie wynosić aż dziesięć lat.

Czasami wierzyciel podejmuje działania windykacyjne po upływu 10 lat powołując się na nadużycie prawa podmiotowego i sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.
Jednak powołać się na te przepisy można jedynie w zupełnie wyjątkowych sytuacjach, jak klęski żywiołowe, zdarzenia losowe itp.

Rodzaj zadłużenia oraz okres przedawnienia

Typ długu Okres przedawnienia
Chwilówka pozabankowa 3 lata
Kredyt bankowy 3 lata
Debet na koncie 2 lata
Karta kredytowa 3 lata
Roszczenie potwierdzone prawomocnym wyrokiem 10 lat
Usługi telekomunikacyjne 2 lata
Niewypłacenie pensji z tytułu umowy o pracę 3 lata
Mandat 1 rok
Należności z tytułu działalności 3 lata
Roszczenia z tytułu umowy sprzedaży 2 lata
Zaległości wobec ZUS przed 2012 rokiem – 10 lat, po 2012 roku – 5 lat
Podatki 3 lata – podatki doręczane do rąk własnych przez US (PCC);

5 lat – podatki wynikające z obowiązującego prawa (VAT, dochodowy)

 

Dodaj komentarz